Toenemende behoefte aan stedelijke groen

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Dit heeft gevolgen voor het belang van het groen in de steden voor het milieu en het menselijk welzijn.

Een gezond en goed beheerd stedelijk bos kan bijdragen aan het verminderen van een aantal milieuproblemen die samenhangen met verstedelijking, zoals verhoogde luchttemperaturen en energieverbruik, verminderde lucht- en waterkwaliteit en verhoogde menselijke stress.

Gemeenteraadsverkiezing

Dit blijkt ook in de komende gemeenteraadsverkiezingen een thema bij steeds meer politieke partijen.  Zo is de slogan van de SGP in Zaltbommel: ‘Omdat u goed groenbeheer belangrijker vindt dan theatervoorstellingen‘ niet geheel uit de lucht gegrepen.

Een groene omgeving kan immers bijdragen aan herstel van stress, het kan aanzetten tot sociaal contact, het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen.

Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL kwam zelfs naar voren dat er minder zelfmoord voorkomt bij gemeenten met meer openbaar groen.

Stimulering stedelijk groen

De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Hiervoor is samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders nodig.  Eén van de onderdelen die worden gestimuleerd is meer openbaar groen in de stad en het dorp. Projecten die voor een groenverklaring in aanmerking komen dienen te zorgen voor een toename van stedelijk groen.

Bericht auteur: Redactie