Eco vriendelijk bouwen

Hoe kun je Eco-vriendelijk bouwen?

Er zijn meerdere redenen waarom je als bouwbedrijf of ontwikkelaar Eco-vriendelijk wilt bouwen. Het kan voortkomen uit een innerlijke wens of gevoel van verantwoordelijkheid. Toch speelt er bij ieder bedrijf natuurlijk ook een zakelijk belang. En voordelen voor bedrijven beginnen steeds groter te worden. In dit artikel bespreken we het belang van duurzaam bouwen en verschillende milieuvriendelijke strategieën.

 

Naarmate de mindset van klanten, politici en bedrijven verschuift naar behoud van het milieu, moet de bouwsector dit voorbeeld volgen. Wanneer je nu niet voorop loopt en onderzoekt hoe jouw bedrijf meerwaarde kan creëren met duurzame ontwikkelingen dan hol je straks achter de feiten aan. De overheid en opdrachtgevers zijn zich steeds bewuster van hun macht om duurzamer te worden. Bovendien straalt een duurzaam gebouwd pand positief af op hun merk en imago. Buiten de redenen die voor de hand liggen is het dus zakelijk ook verstandig om aan boord te springen van de duurzaamheidstrein.

 

De snelle bevolkingsgroei gaat steeds sneller en merkbaarder tekorten doen ontstaan. Als iedereen zou leven als een inwoner van Europa of de VS dan zouden we 4 Aardes nodig hebben om aan alle grondstoffen te kunnen komen. Naar verwachting stijgt het aantal mensen op Aarde deze eeuw met 4 miljard, van 7 naar 11 miljard. De bevolking groeit maar ook de gemiddelde welvaart stijgt zal er dus krapte ontstaan in grondstoffen. De noodzaak voor duurzaam bouwen wordt dus steeds groter.

 

Algemene gezondheid

Duurzaam bouwen gaat ook over een gezond binnenklimaat. Een gebouw moet niet alleen verantwoord worden neergezet maar moet ook verwantwoord omgaan met haar bezoekers. Dit artikel zal zich dus niet alleen richten op duurzaam in de zin van verantwoord voor het milieu maar ook voor de aanwezigen. Zeker bij het hergebruik van bouwmaterialen is het verstandig om goed te kijken naar de aanwezigheid van anorganische stoffen (zoals metalen). Het RIVM heeft hiervoor een rapport gepubliceerd dat kijkt naar Milieuhygiënische belangen bij hergebruikt van bouwmaterialen.

 

Let op emissie en toxiciteit

Het gebruik van milieuvriendelijke en niet-giftige verven, oplosmiddelen en bouwmaterialen maakt het gebouw niet alleen milieuvriendelijk. Het creëert binnenruimtes in huizen, kantoren en utiliteit die gezond zijn voor personen om in te verblijven. Sommige giftige verven en oplosmiddelen die in de conventionele constructie worden gebruikt kunnen ademhalingscomplicaties, huidaandoeningen, migraine en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen in onze residentiële, commerciële en industriële gebouwen zal op lange termijn een voordeel voor iedereen blijken te zijn.

 

Verbeter sloopmethoden

In plaats van meer materialen zoals beton en constructiestaal op stortplaatsen te dumpen, kunnen deze worden gerecycled voor andere bouwwerkzaamheden. Bij de productie van beton komt veel Co2 vrij. Naar schatting zo’n 5 procent op de totale menselijke CO2-uitstoot. Recyclen van beton is dus uit duurzaamheidsoogpunt van groot belang. Schoon betongranulaat, althans de grove fractie, kan probleemloos in beton worden toegepast en daarmee een deel van het primaire grove toeslagmateriaal vervangen. Het produceren van schoon betongranulaat vraagt echter een zorgvuldige sortering en reiniging van het bouw- en sloopafval of het zorgvuldig selectief slopen. (http://www.cementenbeton.nl/)

Op dit moment gebeurd het echter nog weinig. 95% van het betongranulaat wordt nu toegepast als fundatiemateriaal en verliest daardoor de mogelijkheid om te recyclen tot nieuw beton. Dit wordt ook wel downcycling genoemd.

 

Hergebruik

Naast de constructiematerialen als beton en hout kan ook vaak de inhoud van een pand worden hergebruikt. Meubels, deuren zelfs tapijt, vloeren en plafondmaterialen kunnen op verschillende manieren worden hergebruikt. Elke kans dat een aannemer gerecycled materiaal moet gebruiken, betekent vaak een aanzienlijke besparingsmogelijkheid. Door gerecyclede en duurzame materialen te gebruiken, kunnen bouwbedrijven stortingskosten vermijden die verband houden met de verwijdering van giftige materialen van de werkplaats.

 

Lokaal verkregen materialen

Materialen worden soms over een lange afstand getransporteerd en er wordt veel energie gebruikt in de transportfase. Bij een groene constructie ligt de nadruk op het gebruik van lokaal geproduceerde materialen. Dit is bedoeld om de Co2 afdruk te verminderen en zorgt voor een veel efficiënter bouwproces. Bovendien kunnen bouwbedrijven met behulp van materialen die in een bepaalde stad of streek beschikbaar zijn, lokale bedrijven helpen ondersteunen en laten groeien.

 

Slim omgaan met water

Door de droogte van afgelopen jaar is watergebruik en hergebruik prominenter in beeld gekomen. Afkoppelen van regenafvoer op het riool wordt gestimuleerd. Door infiltratie wordt overbelasting van het rioleringsstelsel voorkomen en wordt het grondwater aangevuld. Het behoud van water is een zeer belangrijk element van duurzaam bouwen. Deze strategieën zijn vaak eenvoudig en kunnen in elk soort bouwproject worden geïmplementeerd. Slimme, milieuvriendelijke technieken omvatten regenwateropvangsystemen bijvoorbeeld. Als het wordt verzameld en opgeslagen, kan gerecycled regenwater worden gebruikt voor zaken als landschapsirrigatie. Bovendien kan watercondensatie uit koelunits om soortgelijke redenen worden verzameld en gebruikt. Recycling van water maakt gebruik van hulpbronnen die direct beschikbaar zijn, die anders in de put zouden lopen.

 

Gebruik zonne- en windenergie

Met stijgende energiekosten is investeren in zonne-energie een duurzame oplossing op de lange termijn. Niet alleen zal dit in de toekomst een kostenbesparende maatregel zijn, zonne-energie vermindert uw netwerkafhankelijkheid en vermindert de belasting voor elektriciteitsleveranciers. Zonne-energie transformeert daken van huizen en gebouwen in generatoren die helpen om stroom en elektriciteit te laten stromen. Om een ​​stap verder te gaan, kunnen fotovoltaïsche vensters met zonnecellen worden gebruikt, waardoor vensterpanelen worden gemaakt die de transparantie aanpassen en de binnentemperatuur kunnen regelen.

Een andere optie voor schone en hernieuwbare energie draait om windenergie. Turbineparken van alle groottes kunnen worden gebruikt om energie te helpen produceren voor een bepaald gebouw. Deze omvatten verticale en spiraalvormige windturbines op daken die het verbruik kunnen verminderen. Het grootste voordeel van windturbines is dat ze na het installeren weinig onderhoud vergen.

 

Milieuvriendelijke isolatiematerialen

Conventionele gebouwen gebruiken isolatiematerialen die giftige chemicaliën bevatten, zoals petrochemicaliën en giftige kleefstoffen. Duurzame constructie presenteert een reeks veilige, natuurlijke en gemakkelijk verkrijgbare materialen. Sommige van deze materialen zijn goedkoper dan hun commerciële tegenhangers. Deze materialen omvatten schapenwol, een betaalbaar en duurzaam materiaal dat kan worden gebruikt als isolatie. Andere bevatten gerecycled katoen, dat kan worden gewonnen uit flarden afgedankte kleding, wat een duurzame en niet-giftige isolatieoptie vertegenwoordigt. Houtvezels kunnen ook worden gebruikt omdat het is gemaakt van houtsnippers, een bijproduct van de houtindustrie. De chips zijn samengesmolten met behulp van natuurlijke lijmen. Uiteraard is brandveiligheid bij het gebruik van duurzame bouwmaterialen van groot belang. Zorg dus dat hieraan wordt voldaan.

 

Maak gebruik van beperkte ruimte

Door verstedelijking komt er steeds meer bebouwing dicht bij elkaar. De ruimte in steden wordt steeds beperkter waardoor locaties met rust, groen en water steeds belangrijker worden. Combineren van ruimtes voor werk en vrije-tijd is daarom bij uitstek geschikt voor het vinden van de juiste balans. Een ruimte kan gedurende de dag of week voor meerdere doelen worden gebruikt. Een parkeerplaats kan overdag dienen voor kantoorpersoneel en s’avonds voor stadsbezoek. Een tuin op het dak kan dienen voor ontspanning maar kan ook verse kruiden en groenten voorzien voor de bedrijfskantine. Deze gecombineerde toepassingen van ruimte zorgen voor een verbetering van de levens- en bouwkwaliteit.

 

Kosten

Bij het realiseren van Eco-vriendelijke gebouwen mogen de kosten natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Gelukkig zijn steeds meer opdrachtgevers bereid om wat extra’s te betalen voor:

  • Hun imago en uitstraling naar bezoekers
  • De gezondheid van personeel
  • Innerlijke gevoel van urgentie voor een beter milieu

Een overheid die dit stimuleert met harde eisen helpt om net dat stapje verder te gaan. Ook een zachte benadering met subsidies en ondersteuning kan bijdragen om het wiel op gang te brengen.

 

Bericht auteur: Redactie