ultra fijnstof door koken

Fijnstof in de woning door eigen toedoen

Er wordt veel aandacht besteed aan het reduceren van uitstoot van fijnstof in de buitenlucht. Industrie, landbouw en verkeer dragen fors bij aan de uitstoot. Er zijn echter ook een aantal factoren binnenshuis die de hoeveelheid fijnstof flink kunnen laten stijgen. Uit onderzoek van TNO bleek zelfs dat 90% van de blootstelling aan ultrafijnstof binnen plaatsvind.

Stoken in de openhaard

Vrij voor de hand liggend is het gebruik van een openhaard. Deze wordt vaak gepromoot als alternatief voor vervuilend aardgas maar heeft dus een aantal flinke nadelen. Buiten de overlast die een open haard kan veroorzaken bij de buren resulteert het ook in een fors hogere uitstoot van rookgas en fijnstof in de woning.
GGD waarschuwde in 2015 al voor de ongezonde rook uit houtkachels: de gemeten hoeveelheid fijnstof overschrijdt regelmatig gezondheidsgrenzen en vormt een “serieuze verontreiniging”. De uitstoot is net zo riskant als die van verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Koken

Veel minder bekend zijn de vrijkomende rookgassen bij het koken. Vooral tijdens en na het koken zijn de fijnstofniveaus verhoogd. Uit onderzoek van TNO bleek dat in woningen de concentratie fijnstof gedurende enkele uren na het koken veel hoger kan zijn dan de buitenconcentratie. Bij het braden van vlees en het wokken van groenten komt de meeste fijnstof vrij.

Afzuigkap

In het bouwbesluit staat dat afzuiginstallaties in de keuken minimaal 75 m3/uur moeten kunnen afzuigen. Een voorbeeldberekening door TNO laat zien dat bij deze afzuigcapaciteit 58% van de gassen worden afgezogen. Voor een afvoer van 95% zou 300 m3/uur moeten worden afgezogen. TNO pleit dan ook voor strengere wetgeving.

De fijnstof die binnenshuis wordt ingeademd komt weliswaar waarschijnlijk vooral van buiten echter, opvallend was dat een kwart tot een derde van de totale blootstelling aan ultrafijnstof (deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer) plaatsvond in maar enkele procenten van de tijd. Deze pieken vonden binnen met name plaats tijdens en net na het eten en worden waarschijnlijk veroorzaakt door koken.

Bericht auteur: Redactie