Energiezuinige woningen voor mensen met een kleine beurs

Met het akkoord van Parijs is afgesproken dat er forse stappen moeten worden gezet om minder energie te gebruiken. Hiervoor moeten de woningen in Nederland minder energie gaan verbruiken: de energietransitie. Ook woningen van mensen met weinig koopkracht zullen moeten worden verbeterd. Bijvoorbeeld om een hele wijk van het gasnet af te halen. Maar hoe kun je dat het beste aanpakken?

De Vereniging van Nederlandse gemeenten, RVO en provincie Groningen hebben een project opgestart om dit te onderzoeken. Daarnaast is het de bedoeling dat de verschillende partijen leren van elkaars ervaringen. Eén van de problemen waar je tegenaan loopt is de financiering. Het zal lastig zijn om een lening te verstrekken aan huishoudens die bijvoorbeeld een BKR registratie hebben. Geopperd wordt om een landelijke kredietverlening te organiseren door een (semi)overheid. Hierbij zou periodiek moeten worden afbetaald, maar wordt de totale last van de huiseigenaar lager door de energiebesparing. Naast het financiële aspect is er ook de bewustwording die vaak nog totaal ontbreekt.

Besef dat woningen van het gas af moeten ontbreekt

Waar het tot voor kort verplicht was om woningen een gasaansluiting te geven zijn de rollen nu compleet omgedraaid. Mede door de aardbevingen in Groningen maar ook door het akkoord van Parijs moet Nederland flink vaart maken met het besparen van energie. Woningen zullen daarom in snel tempo van het gas af moeten.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas:

– Biogas: Een duurzaam alternatief voor aardgas dat wordt opgewekt uit een vergisting van mest of gft-afval.

– Elektriciteit: Een warmtepomp kan een huis volledig verwarmen. Het dient dan wel goed geisoleerd te zijn. Een warmtepomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht om water te verwarmen.

– Stadsverwarming: Een warmtenet kan warmte van bijvoorbeeld een nabijgelegen fabriek of energiecentrale doorgeven aan woningen in de buurt. Warm water wordt zo rondgepompt en kan op energiezuinige wijze worden opgewekt.

Bericht auteur: Redactie