ultra fijnstof door koken

Fijnstof in de woning door eigen toedoen

Er wordt veel aandacht besteed aan het reduceren van uitstoot van fijnstof in de buitenlucht. Industrie, landbouw en verkeer dragen fors bij aan de uitstoot. Er zijn echter ook een aantal factoren binnenshuis die de hoeveelheid fijnstof flink kunnen laten stijgen. Uit onderzoek van TNO bleek zelfs dat 90% van de blootstelling aan ultrafijnstof binnen […]