meten is weten

5 digitale tools voor energiebesparing

Energiebesparing is ten eerste een kwestie van goed isoleren en het gebruik maken van duurzame materialen. Maar daarnaast kan het aanpassen van je gedrag ook een significante besparing opleveren. Dit vraagt echter wel om een goed inzicht in je huidige verbruik; je kunt immers pas aanpassingen maken die zin hebben als je weet waar je […]

zonwering en raamluiken

De kracht van zonwering en raamluiken

Steeds meer huiseigenaren in Nederland besluiten om airco aan te laten leggen. Dit is het effect van steeds beter geïsoleerde woningen; de warmte blijft langer binnen hangen dus voor een aangenaam leefklimaat is koeling in de zomermaanden dan zeer gewenst. Een traditionele airco gebruik echter (veel) stroom, en die willen we juist besparen met goed […]

duurzame bouwmaterialen

De 5 meest duurzame bouwmaterialen

Het bouwen van een huis of ander soort pand kan op vele manieren duurzaam worden aangepakt. Niet alleen het ontwerp zelf kan worden geoptimaliseerd voor een laag energiegebruik, ook de keuze in materialen die worden gebruikt hebben een grote invloed op (onder andere) de CO2 voetafdruk van het uiteindelijke bouwwerk. Door te werken met leveranciers […]

warmtepomp in plaats van gas

Warmtepomp voor iedereen?

Gaat de warmtepomp de traditionele CV-ketel op korte termijn vervangen? Als het aan Diederik Samsom ligt wel. Hij heeft van het kabinet de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat in 2030 twee miljoen Nederlandse huizen van het aardgasnet af zijn. De gaskraan gaat dus dicht terwijl op dit moment nog zo’n 95% van alle […]

groene leges

Gemeentelijke belasting gaat duurzaamheid bevorderen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt hoe gemeenten door middel van financiële prikkels duurzaamheid kunnen bevorderen. Heffingen worden nu meestal alleen ingezet om het primaire doel te bereiken. Een parkeervergoeding wordt bijvoorbeeld gevraagd om de parkeerdruk te reguleren. Alleen de afvalstoffenheffing wordt ingezet ook duurzaamheid te bevorderen, namelijk het gescheiden inleveren van afval. Beleid […]

Toenemende behoefte aan stedelijke groen

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Dit heeft gevolgen voor het belang van het groen in de steden voor het milieu en […]

ultra fijnstof door koken

Fijnstof in de woning door eigen toedoen

Er wordt veel aandacht besteed aan het reduceren van uitstoot van fijnstof in de buitenlucht. Industrie, landbouw en verkeer dragen fors bij aan de uitstoot. Er zijn echter ook een aantal factoren binnenshuis die de hoeveelheid fijnstof flink kunnen laten stijgen. Uit onderzoek van TNO bleek zelfs dat 90% van de blootstelling aan ultrafijnstof binnen […]

Energiezuinige woningen voor mensen met een kleine beurs

Met het akkoord van Parijs is afgesproken dat er forse stappen moeten worden gezet om minder energie te gebruiken. Hiervoor moeten de woningen in Nederland minder energie gaan verbruiken: de energietransitie. Ook woningen van mensen met weinig koopkracht zullen moeten worden verbeterd. Bijvoorbeeld om een hele wijk van het gasnet af te halen. Maar hoe […]