groene leges

Gemeentelijke belasting gaat duurzaamheid bevorderen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt hoe gemeenten door middel van financiĆ«le prikkels duurzaamheid kunnen bevorderen. Heffingen worden nu meestal alleen ingezet om het primaire doel te bereiken. Een parkeervergoeding wordt bijvoorbeeld gevraagd om de parkeerdruk te reguleren. Alleen de afvalstoffenheffing wordt ingezet ook duurzaamheid te bevorderen, namelijk het gescheiden inleveren van afval. Beleid […]

Toenemende behoefte aan stedelijke groen

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien, terwijl veel kleinere, vooral perifeer gelegen, gemeenten verder zullen krimpen. Dit heeft gevolgen voor het belang van het groen in de steden voor het milieu en […]

ultra fijnstof door koken

Fijnstof in de woning door eigen toedoen

Er wordt veel aandacht besteed aan het reduceren van uitstoot van fijnstof in de buitenlucht. Industrie, landbouw en verkeer dragen fors bij aan de uitstoot. Er zijn echter ook een aantal factoren binnenshuis die de hoeveelheid fijnstof flink kunnen laten stijgen. Uit onderzoek van TNO bleek zelfs dat 90% van de blootstelling aan ultrafijnstof binnen […]

Energiezuinige woningen voor mensen met een kleine beurs

Met het akkoord van Parijs is afgesproken dat er forse stappen moeten worden gezet om minder energie te gebruiken. Hiervoor moeten de woningen in Nederland minder energie gaan verbruiken: de energietransitie. Ook woningen van mensen met weinig koopkracht zullen moeten worden verbeterd. Bijvoorbeeld om een hele wijk van het gasnet af te halen. Maar hoe […]