Energiezuinige woningen voor mensen met een kleine beurs

Met het akkoord van Parijs is afgesproken dat er forse stappen moeten worden gezet om minder energie te gebruiken. Hiervoor moeten de woningen in Nederland minder energie gaan verbruiken: de energietransitie. Ook woningen van mensen met weinig koopkracht zullen moeten worden verbeterd. Bijvoorbeeld om een hele wijk van het gasnet af te halen. Maar hoe […]