warmtepomp in plaats van gas

Warmtepomp voor iedereen?

Gaat de warmtepomp de traditionele CV-ketel op korte termijn vervangen? Als het aan Diederik Samsom ligt wel. Hij heeft van het kabinet de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat in 2030 twee miljoen Nederlandse huizen van het aardgasnet af zijn. De gaskraan gaat dus dicht terwijl op dit moment nog zo’n 95% van alle huishoudens in Nederland stookt op gas. Hoe zal deze transitie dan moeten plaatsvinden? En in welk tempo?

Diederik Samsom krijgt vandaag een manifest aangeboden namens een groep van 15 betrokken organisaties. Energiebedrijven zoals Eneco en Essent maar bijvoorbeeld ook de Gasunie en Greenpeace pleiten voor een verplichte afschaffing van de traditionele CV ketel. Volgens de partijen zijn er inmiddels
alternatieven beschikbaar met betere rendementen en duurzaamheidsprestaties.

Samsom is zich goed bewust van het feit dat deze alternatieven ook hogere kosten met zich mee brengen. Er zijn weliswaar subsidies op energiebesparende maatregelen. Ook wordt er geld terugverdiend als er daadwerkelijk minder energie wordt verbruikt. Toch moet er een oplossing worden bedacht om op een daadkrachtige manier om te schakelen naar gasloze woningen.

In het manifest worden daarom gepleit voor een rendementseis. Een wet die zou moeten ingaan per 1 januari 2021 en geldt voor nieuw te installeren verwarmingsinstallaties in gebouwen. De rendementseis moet zodanig zijn opgesteld dat een conventionele gas CV niet meer is toegestaan. Door de wet in te zetten verwachten de partijen dat er vaart wordt gemaakt met energiebesparing.

De organisaties stellen enkele randvoorwaarden waar de overheid de gebouweigenaren tegemoet moet komen:

 • Er moeten uitzonderingen mogelijk zijn bij gebouwen die:
  • Op het punt staan gesloopt te worden of op korte termijn worden aangesloten op een warmtenet
  • Gebouwen die als zijn aangesloten op een duurzame vorm van verwarming
  • Gebouwen waar het aantoonbaar niet mogelijk is om van het gas af te stappen
 • Er moeten goede alternatieven zijn voor de traditionele CV ketel. Deze moeten niet te kostbaar zijn, een acceptabel geluidsniveau en netbelasting hebben en beperkt zijn in het ruimtebeslag.
 • Er moeten voldoende vakbekwame installateurs zijn die alles kunnen installeren.
 • Er moet een manier komen om ook zonder veel geld nieuwe apparatuur te kunnen kopen. Bijvoorbeeld een financiering of lease/huren.
 • Als er onzekerheid bestaat over de komst van een warmtenet dan mogen de investeringen in alternatieven voor de gas-cv niet ten kosten komen van de bewoners of gebouweigenaren

De partijen willen dat wordt beoordeeld of aan al deze voorwaarden is voldaan vóórdat de wet met de rendementseis in werking treedt.

De partijen verwachten dat er drie alternatieven zijn die in plaats zullen komen voor de standaard gas-cv ketel en die op grote schaal toegepast gaan worden:
• Hybride verwarmingssystemen (inclusief hybride warmtepompen) – met name in minder goed geïsoleerde bestaande bouw
• All-electric warmtepompen – met name in nieuwbouw en goed geïsoleerde bestaande bouw
• Warmtenetten – stadswarmte

De betrokken partijen geven in het manifest te blijken hoe zij zullen bijdragen aan deze energietransitie.

 

 

Bericht auteur: Redactie