daling uitstoot China, bron: NASA

Hoe het vreselijke Corona virus het klimaat verbeterd

De wereld gaat steeds verder op slot om het Coronavirus te beteugelen. Waar veel landen zich beperken tot sluiting van niet-essentiële winkels zijn er ook landen overgegaan tot sluiting van fabrieken en kantoren. Medewerkers wordt overal gevraagd om waar mogelijk thuis te werken. Scholen zijn gesloten en bijeenkomsten verboden. Dit heeft een verwoestende werking op de economie zoals is terug te zien in de beurskoersen maar ook in persoonlijk leed. Honderdduizenden mensen zijn wereldwijd de dupe van een gebrek aan werkgelegenheid.

Dit beperkt zich niet alleen tot de vakantie, horeca en evenementenbranche. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van onderdelen uit het buitenland, bedrijven die afhankelijk zijn van medewerkers uit het buitenland, toeleveranciers. Allen laten ze een flinke daling van omzet zien. De economische schade is gigantisch.

Is er dan in deze tijden van economisch en persoonlijk leed geen positief nieuws te melden? Gelukkig wel. Het uitblijven van economische activiteiten en vervoersbewegingen hebben een positief effect op de wereldwijde uitstoot van schadelijke gassen. Op satellietbeelden van NASA en ESA is te zien dat de uitstoot van stikstofdioxide No2 in de getroffen regio in China flink is gedaald. Onderzoeker Fei Liu van NASA laat weten nooit eerder zo’n grote impact op de luchtkwaliteit te hebben gezien. Ook in Nederland zal door het verminderde wegverkeer minder stikstof worden uitgestoot.

vermindering luchtvervuiling in Wuhan
De luchtkwaliteit in Wuhan is door uitbraak van het Corona virus fors verbeterd, bron: NASA

Tijdelijk

Toch is het waarschijnlijk een tijdelijk effect. De natuur breekt stikstof heel langzaam af. Vele steunprogramma’s van overheden zijn bedoeld om straks de economie weer fors aan te jagen.

Klimaatwetenschapper Martijn Dorenbosch ziet ook de stikstofuitstoot in Nederland verminderen. Sommigen plantensoorten profiteren hiervan. Toch waarschuwt Dorenbosch voor het tijdelijke aspect: “Soorten groeien heel langzaam. Als na de crisis alles weer wordt opgestart, verdwijnt het effect.”

De focus op economisch herstel kan het klimaatdoelstellingen naar achter schuiven. Bovendien is de prijs van Co2 rechten vanaf 10 maart fors gedaald. Hierdoor wordt het goedkoper om kolen te gebruiken als brandstof voor elektra waardoor de schade voor het milieu toeneemt.

Klimaatvoordelen:

  • Minder vliegbewegingen
  • Minder autoverkeer
  • Minder files
  • Lokaal minder uitstoot sommige industrie

Klimaatnadelen:

  • Focus van Milieu naar herstel Economie
  • Lagere Co2 emissierechten

De toekomst

Toch kunnen de lessen die we nu leren ook op lange termijn bijdragen aan vermindering van Co2. Vliegen zal mogelijk minder vanzelfsprekend worden of duurder doordat meer gezondheidsmaatregelen moeten worden genomen. Thuiswerken kan meer regel dan uitzondering worden, nu veel mensen er de voordelen van hebben ervaren. Ook de overheid kan de crisis aangrijpen om tot reddingsoperaties te combineren met klimaatmaatregelen.

 

 

Bericht auteur: Redactie